Alle online lezingen zijn los te volgen. 

* Kosten € 8,75  

De lezing verloopt via Teams en duurt ongeveer 60 minuten. De groepjes zijn klein zodat er veel individuele aandacht is. 

*Er is zeker ruimte voor het beantwoorden van vragen. Echter is het niet mogelijk om persoonlijke verhalen en/ of situaties te bespreken.