Header FLOS

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het cursusaanbod en onze diensten.
U kunt nalezen wat u van ons kunt verwachten, zodat het voor allen duidelijkheid geeft.  

*** download algemene voorwaarden ***

 Algemeen:

 • Alle tussen Hondenschool F.L.O.S. en de cursist gesloten en af te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 • Cursisten zijn de personen die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool. Men is definitief cursist op de datum van inschrijving en de betaling tussen eigenaar Hondenschool en cursist overeengekomen aantal lessen.  
 • De cursist neemt deel aan de cursus geheel voor eigen risico.
 • Hondenschool F.L.O.S., noch vrijwilligers/ medewerkers en/ of de eigenaar/ beheerder van het terrein, aanvaarden enige aansprakelijkheid bij schade in welke vorm dan opgelopen door deelname aan de cursus. Cursist is te allen tijde aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door zichzelf of door de hond.
 • Cursist dient een W.A. verzekering te hebben met dekking voor de hond.
 • Afwijkende afspraken gelden enkel wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst, waarvoor de afwijkende afspraak is overeengekomen.

Cursus:

 • Vakanties en vrije dagen worden zoveel mogelijk opgenomen in een ½- jaarplanning.
 • Cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan door de cursist.  
 • Het inschrijven verplicht tot betaling van de gehele cursus. Er wordt geen restitutie gegeven van het cursusgeld.
 • Indien de cursus voortijdig beëindigd word door bv ziekte cursist, dan kan er in overleg met de Hondenschool en op vertoon van een doktersverklaring, besproken worden om de gemiste lessen/ cursus op een later tijdstip in te halen. 
 • Indien de cursus voortijdig beëindigd word door omstandigheden door de trainer, dan word er in overleg met de cursist overlegd, of op een later tijdstip de afgezegde lessen in te halen, of het resterende cursusgeld, onder aftrek van de wel geleverde cursuskosten, aan de cursist te restitueren.  
 • Indien er een les uitvalt door ziekte/ onmacht van de trainer, zal de les worden ingehaald. 
 • Het is niet toegestaan om tijdens de cursus te roken en/ of te telefoneren. 
 • Tijdens de les wordt er niet gediscussieerd. Eventueel kan er na de les met betrokkenen het e.e.a. besproken worden.
 • Wanneer er tijdens de trainingen toestellen worden gebruikt, moeten deze klaar gezet en opgeruimd worden.

Regelement van de orde:

 • Minimum leeftijd om aan de cursus deel te nemen is 16 jaar.
 • Het is de cursist niet toegestaan zich te laten vervangen voor deelname aan de les, zonder overleg met de trainer.
 • De cursist dient bij verhindering van de les, dit zo tijdig mogelijk aan de trainer te melden. Er wordt geen restitutie van het lesgeld gegeven.
 • Wanneer de cursist 3x niet aanwezig is zonder afmelden, vervalt de inschrijving. Er wordt geen restitutie van het lesgeld gegeven.  
 • De hond dient aangelijnd het terrein te betreden en aangelijnd deel te nemen aan cursus. De instructeur kan tijdens de les anders beslissen.
 • Uw hond draagt tijdens de cursus een diervriendelijke halsband met daaraan een lijn van +/- 1.20 m.
 • Gezien onze positieve trainingsmethoden, zijn correctiemiddelen zoals prikband, slip, half- check, anti- trektuig of halti e.d. niet toegestaan.
 • De uitlooplijn is niet toegestaan tijdens de cursus.
 • Met een loopse teefje kunt u niet deelnemen aan de cursus.  
 • Wanneer er geen overeenstemming bestaat tussen trainer en cursist betreffende  lichamelijke gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
 • Toezeggingen in welke zin dan ook toegezegd door trainer, worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
 • Om overlast te voorkomen voor de wijk, wordt u vriendelijk verzocht:

- Uw auto te parkeren in de parkeervakken. 

- De behoefte van uw hond  op te ruimen en te deponeren in de aanwezige afvalbak.  

- Dit geldt overigens voor elke vorm van vervuiling.

*** download algemene voorwaarden ***